Клуб "Стендов Моделизъм България"

Изложби

Документи:
    Правила за провеждане на конкурса

Exhibition 2018-10-13
XIV-та открита изложба-конкурс
(13.10.2018 - 14.10.2018)
Exhibition 2017-10-07
XIII-та открита изложба-конкурс
(07.10.2017 - 08.10.2017)
Exhibition 2016-10-08
XII-та открита изложба-конкурс
(08.10.2016 - 09.10.2016)
Exhibition 2015-10-10
XI-та открита изложба-конкурс
(10.10.2015 - 11.10.2015)
Exhibition 2014-10-11
X-та открита изложба-конкурс
(11.10.2014 - 12.10.2014)
Exhibition 2013-10-12
IX-та открита изложба-конкурс
(12.10.2013 - 13.10.2013)
Exhibition 2012-10-06
Изложба на умалени модели в Свиленград
(06.10.2012 - 07.10.2012)
Exhibition 2012-06-02
VIII-ма открита изложба-конкурс
(02.06.2012 - 03.06.2012)
Exhibition 2011-05-22
VII-та открита изложба-конкурс
(21.05.2011 - 22.05.2011)
Exhibition 2010-05-15
VI-та открита изложба-конкурс
(15.05.2010 - 16.05.2010)
Exhibition 2009-05-16
Пета открита изложба-конкурс
(16.05.2009 - 17.05.2009)
Exhibition 2008-05-24
Четвърта открита изложба-конкурс
(24.05.2008 - 25.05.2008)
Exhibition 2007-10-20
Трета открита изложба-конкурс
(20.10.2007 - 21.10.2007)
Exhibition 2007-05-05
Втора открита изложба-конкурс
(05.05.2007 - 06.05.2007)
Exhibition 2006-10-14
Първа открита изложба-конкурс
(14.10.2006 - 15.10.2006)