Клуб "Стендов Моделизъм България"

Правила за провеждане на конкурса за стендови модели:

Стендовите модели в състезанието ще бъдат групирани по следните категории:

Раздел „Начинаещи”
Раздел „Напреднали”

Забележка:
    1. Ако има по-малко от 4 модела/участници в дадена категория, там няма да бъдат присъждани второ и трето място.
    2. Използването на скрачбилд, смолни или фотоецвани детайли ще бъде взето под внимание в протоколите с допълнителни точки.
    3. Диорама е една подложка + 2 или повече модела, + 3 или повече фигури.
    4. Участниците под 18 години и тези, които се явяват за първи път на изложба, имат право да вземат участие във всички категории, а всички останали могат да участват само в категория "Напреднали".
    5. Модели, които са участвали в предходни изложби на Клуб "Стендов Моделизъм България" може да участват и в настоящата изложба, но няма да бъдат оценявани.
    6. Всеки състезател може да бъде награден само веднъж в дадена категория.
    7. Ако не желаете модела да бъде пипан при оглед, той трябва да бъде на поставка и залепен за нея (UHU TAC).
    8. Въведена е такса за участие - 10,00 лв на участник, без ограничение на представените модели.